Praktijk afspraken

1) Onze praktijk is van maandag - vrijdag telefonisch bereikbaar op 0182-717100 tussen 8:00 uur en 16:30 uur.

2) Ter herinnering aan uw afspraak ontvangt u, als extra service, van ons voorafgaand een e-mail. Aan deze service kunnen echter geen rechten ontleend worden. In enkele gevallen kan het voorkomen dat deze e-mail u niet bereikt, dit is geen reden om aan te nemen dat de afspraak niet doorgaat.

3) Het kan voorkomen dat er onverwachts een plek vrij komt in onze agenda. Dit kan ertoe leiden dat wij u bellen om een afspraak naar een andere tijd of datum te verzetten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken bij onze balieassistent. 

4) Indien het voorkomt dat u een afspraak wilt wijzigen of annuleren dient u dit tenminste 48 uur van te voren aan te geven. Dit kan zowel telefonisch (0182-717100) als via de e-mail (info@tct-waddinxveen.nl).

Wanneer u niet aanwezig bent op de door u gemaakte afspraak, deze niet tijdig heeft gewijzigd of geannuleerd of te laat komt, waardoor de geplande behandeling niet door kan gaan, kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen. Het te declareren bedrag zal hiermee in verhouding staan en wordt als volgt berekend:

  • Bij de 1e keer dat u niet aanwezig bent op een afspraak of deze te laat annuleert of wijzigt zal er uit coulance geen nota volgen.
  • Dit geldt echter niet als er sprake is van een intake bij de tandarts, mondhygienist of (paro)preventie-assistent
  • Vanaf de 2e keer dat u niet aanwezig bent op een afspraak of deze te laat annuleert of wijzigt, bestaat de mogelijkheid dat er eventueel kosten berekend zullen worden voor de gereserveerde tijd. 

Via een brief en / of e-mail zullen wij u op de hoogte stellen van de niet nagekomen afspraak. Via Infomedics zal de eventuele nota volgen.